Idee zoekt geld

Advies en begeleiding op maat voor non-profit organisaties

Ik geef advies en trajectbegeleiding op maat voor non-profitorganisaties en sociale ondernemingen in het maatschappelijke veld van met name zorg en welzijn, en daar waar er dwarsverbanden zijn met cultuur en sport. Mijn ondersteuning is altijd afgestemd op jouw organisatie en werkveld.

Een goed idee verdient geld! 
Heb je een goed projectidee maar lukt het niet (voldoende) fondsen enthousiast te krijgen voor je plan? Twijfel je of je projectplan overtuigend genoeg is? Is je begroting wel realistisch of heb je meer inzicht in criteria van fondsen nodig? Of worstel je misschien met de rol van samenwerkingspartners?
Een goed idee verdient het om te kunnen worden uitgevoerd. En ik help daar graag bij!

Van een goed idee naar een overtuigend projectplan.
Ik bied ondersteuning bij het vertalen van een projectidee naar een goed en gedegen projectplan volgens de SMART-criteria (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden). Een overtuigend plan dat ook voorziet in een plan van aanpak voor uitvoering, evaluatie, continuïteit en verduurzaming. Een plan dat past bij de doelstellingen van de organisatie. En dat direct als basis kan dienen voor succesvolle fondsenwerving.
Ik treed op als sparring partner, geef handreikingen en advies (op project- en organisatieniveau), zet mijn netwerk in en bied ondersteuning bij het traject van fondsen aanvragen.
Of het nu gaat om een klankbordsessie voor feedback op je voorgenomen initiatief, het schrijven van een volledig projectplan, meedenken over een groeistrategie en/of het verzorgen van een workshop fondsenwerving. Je krijgt altijd maatwerk.

Je kunt mij o.a. inschakelen voor:

> projectadvies (strategisch kader, case for support, groeistrategie)
> feedback op voorgenomen initiatieven
> schrijven van een SMART-projectplan
> opstellen realistische begroting (inclusief dekking)
> stakeholdersanalyse
> fondsenscan
> advies en vraagbaak bij aanvragen fondsen
> inhoudelijke en financiële verantwoording voor fondsen
> opstellen evaluatie

Daarnaast verzorg ik op aanvraag workshops fondsenwerving. In een dag wegwijs in fondsenwerving en handige ‘tips and tricks’ uit de praktijk.

Werkwijze

Ik lever voor elke opdrachtgever maatwerk. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte of nadere informatie.

Lees hier meer over mij en over mijn werk.