Geld zoekt idee

Advies en interim-werk voor fondsen en overige financiers

Voor fondsen en overige financiers kan ik fungeren als kritisch meedenker en adviseur. Graag zet ik mijn expertise in – ook als interimmer – voor:

> (input voor) beleidsontwikkeling
> programma-ontwikkeling
> het inrichten van een tender
> haalbaarheidsonderzoeken
> organisatie van expertmeetings
> evaluatieonderzoeken
> (interim)projectadvies
> ondersteuning van aanvragers (zoals workshop projectplan schrijven, workshop fondsenwerving)

Werkwijze

Ik lever voor elke opdrachtgever maatwerk. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte of nadere informatie.

Lees hier meer over mij en over mijn werk.