Non-profit organisaties bruisen vaak van de nieuwe ideeën voor maatschappelijk relevante projecten. En er is in ons land veel geld beschikbaar om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. Toch komen vraag en aanbod niet altijd samen.
Mijn missie is om de verbindende schakel te zijn tussen goede ideeën van non-profits en het aanbod van fondsen.
Vanuit mijn jarenlange ervaring in de fondsenwereld weet ik dat kansrijke projectideeën niet automatisch matchen met de beschikbare middelen van fondsen.
Enerzijds kunnen donatiebeleid en procedures van fondsen een barrière vormen voor initiatiefnemers, terwijl er anderzijds uitdagingen liggen in het vergroten van de wervings- en overtuigingskracht van projectplannen.
In dit speelveld treed ik op als verbindende schakel.
Lees hier verder wat ik voor jouw organisatie kan betekenen:
>Ik zoek geld voor uitvoering van mijn idee.
>Dienstverlening voor fondsen en overige financiers.

Lees hier meer over mij.

cropped-bedrijfs-logo-ontwerpen2.png

Panel 1 plaatsaanduiding
Panel 2

Idee zoekt geld

Advies en begeleiding op maat voor non-profit organisaties

Ik geef advies en trajectbegeleiding op maat voor non-profitorganisaties en sociale ondernemingen in het maatschappelijke veld van met name zorg en welzijn, en daar waar er dwarsverbanden zijn met cultuur en sport. Mijn ondersteuning is altijd afgestemd op jouw organisatie en werkveld.

Een goed idee verdient geld! 
Heb je een goed projectidee maar lukt het niet (voldoende) fondsen enthousiast te krijgen voor je plan? Twijfel je of je projectplan overtuigend genoeg is? Is je begroting wel realistisch of heb je meer inzicht in criteria van fondsen nodig? Of worstel je misschien met de rol van samenwerkingspartners?
Een goed idee verdient het om te kunnen worden uitgevoerd. En ik help daar graag bij!

Van een goed idee naar een overtuigend projectplan.
Ik bied ondersteuning bij het vertalen van een projectidee naar een goed en gedegen projectplan volgens de SMART-criteria (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden). Een overtuigend plan dat ook voorziet in een plan van aanpak voor uitvoering, evaluatie, continuïteit en verduurzaming. Een plan dat past bij de doelstellingen van de organisatie. En dat direct als basis kan dienen voor succesvolle fondsenwerving.
Ik treed op als sparring partner, geef handreikingen en advies (op project- en organisatieniveau), zet mijn netwerk in en bied ondersteuning bij het traject van fondsen aanvragen.
Of het nu gaat om een klankbordsessie voor feedback op je voorgenomen initiatief, het schrijven van een volledig projectplan, meedenken over een groeistrategie en/of het verzorgen van een workshop fondsenwerving. Je krijgt altijd maatwerk.

Je kunt mij o.a. inschakelen voor:

> projectadvies (strategisch kader, case for support, groeistrategie)
> feedback op voorgenomen initiatieven
> schrijven van een SMART-projectplan
> opstellen realistische begroting (inclusief dekking)
> stakeholdersanalyse
> fondsenscan
> advies en vraagbaak bij aanvragen fondsen
> inhoudelijke en financiële verantwoording voor fondsen
> opstellen evaluatie

Daarnaast verzorg ik op aanvraag workshops fondsenwerving. In een dag wegwijs in fondsenwerving en handige ‘tips and tricks’ uit de praktijk.

Werkwijze

Ik lever voor elke opdrachtgever maatwerk. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte of nadere informatie.

Lees hier meer over mij en over mijn werk.

Panel 3

Geld zoekt idee

Advies en interim-werk voor fondsen en overige financiers

Voor fondsen en overige financiers kan ik fungeren als kritisch meedenker en adviseur. Graag zet ik mijn expertise in – ook als interimmer – voor:

> (input voor) beleidsontwikkeling
> programma-ontwikkeling
> het inrichten van een tender
> haalbaarheidsonderzoeken
> organisatie van expertmeetings
> evaluatieonderzoeken
> (interim)projectadvies
> ondersteuning van aanvragers (zoals workshop projectplan schrijven, workshop fondsenwerving)

Werkwijze

Opdrachten voor fondsen voer ik uit via Beter Geven, onafhankelijk bureau voor filantropieadvies voor fondsen en filantropen.

 

Lees hier meer over mij en over mijn werk.

Panel 4

Over mij

Bevlogen initiatiefnemers die zich inzetten voor een mooiere samenleving, vormen voor mij een belangrijke inspiratiebron. En hen verder helpen in de realisatie van hun plannen en ambities is dan ook mijn grootste drijfveer.

Door mijn ervaring als senior adviseur en programma manager bij verschillende maatschappelijke fondsen (VSBfonds, Oranje Fonds, Kansfonds, FNO, HandicapNL, Fonds Sluyterman van Loo) en samenwerkingsverbanden (o.a. ZonMw, fondsen voor ouderen en fondsen voor mensen met een handicap) heb ik een brede kennis over doelstellingen, beleid, werkwijzen en procedures van fondsen. In ruim twintig jaar advieswerk bij fondsen heb ik duizenden projectplannen gezien. Ik weet wat er speelt in het maatschappelijke middenveld en heb veel ervaring in projectbeheer.

Al die kennis en ervaring zet ik in als zelfstandig adviseur. Als verbindende schakel tussen ideeën en geld. Tussen maatschappelijke initiatieven en het aanbod van fondsen en andere financiers. Mijn specialisme ligt op het terrein van mens en maatschappij en de dwarsverbanden daarbinnen met cultuur en sport.

Gedreven door maatschappelijke betrokkenheid creëer ik van nature synergie tussen mensen en organisaties. Ik dring snel tot de kern van de zaak door, vertaal visie naar actie en hanteer daarbij een open communicatiestijl. Ik word vaak geprezen om mijn pragmatische benadering en scherpe blik.

Voorbeelden van opdrachten:
Oranje Fonds (o.a. projectadvies en programma-ontwikkeling Samen Ouder), Stichting Kikid (advies strategie en fondsenwerving), Stichting De Tijdmachine (fondsenplan en -strategie), FNO (ontwikkeling Call Eigen Regie en Participatie binnen programma Klein Geluk), HandicapNL (interim-projectadvies en bestedingsbeleid), Lokale Fondsen Nederland (e-learning module en workshops Bestedingsbeleid), Academie van de Stad (workshops), Welzijn Capelle (workshop).

Ik ben lid van  SPIN – Supporting Philanthropy in the Netherlands (netwerk voor zelfstandige adviseurs in de filantropie).

Met ingang van 1 juli 2019 ben ik als partner toegetreden tot adviesbureau Beter Geven. Beter Geven informeert, ondersteunt, stimuleert en adviseert potentiële en bestaande gevers over hoe zij effectief, efficiënt en met kennis en passie hun maatschappelijke idealen kunnen verwezenlijken. Beter Geven biedt verschillende diensten zoals advies (variërend van advies over beleid tot het opzetten van een eigen stichting), project-, programma- en interimmanagement, coaching, workshops en trainingen.

Dit zeggen anderen over mij en mijn werk.

 

cropped-bedrijfs-logo-ontwerpen2.png